تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تجسس

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما کسی را تفتیش می کنید : غم و ناکامی

دوستان را تفتیش می کنید : از دیگران زیادی انتظار دارید .

دشمنانتان را تفتیش می کنید : گرفتاریهای شما برطرف می شود .

دیگران تفتیش می کنند : دوستان شما را فریب میدهند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفتیش,جستجو ,کاوش‌ ,کاویدن,بازرسی,بازجست,پرسش,پیجویی,تجسس,تفحص,سانسور,وارسی ,پژوهیدن,

  • سینا احمدی