تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تفتیش عقاید

لیلا برایت می گوید:

تفتیش عقاید در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفتیش عقاید,

  • سینا احمدی