تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ورزیدن

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما تمرین می کنید : همه چیز بخوبی پیش میرود

شما از تمرین خسته می شوید : به پول خودتان توجه بیشتری داشته باشید .

شما از یک تمرین سخت لذت می برید : به شما خیانت می شود .

بهمراهی افراد فامیل تمرین می کنید : پول و شادی

زن و شوهر تمرین می کنند : خیانت و بدبختی

دیگران تمرین می کنند : علامت شکست برای دشمنان

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تمرین,تکرار,مرور,ممارست ,ورزش,ورز,آمادگی,پیگیری,ورزیدن,

  • سینا احمدی