تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گوش مال

آنلی بیتون می گوید:

تنبیه شدن در خواب، بیانگر آن است که کارتان را به خوبى انجام نمى‏دهید. اگر در خواب کسى را تنبیه کنید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏اید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تنبیه,تادیب,تعذیب,تعزیر,توبیخ,جزا,سیاست,عقاب,گوش مال,گوش مالی,مجازات,نسق ,

  • سینا احمدی