تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب حقن

جی اچ میلر می گوید:

دیدن تنقیه در خواب، نشانه‏ى آن است که بعد از به پایان رسیدن سختى‏ها روزهاى خوبى خواهید داشت.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب وسیلة تنقیه : بی نظمی و آشفتگی بزرگ در کارهای شما به چشم می خورد .

شما شخصی را تنقیه می کنید : بواسطة یک رابطة عشقی آزرده خواهید شد .

شما را تنقیه می کنند : بدبختی

شما خودتان را تنقیه می کنید : محتاج به پول خواهید شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تنقیه,اماله ,حقنه ,حقن,

  • سینا احمدی