تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب دام

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تور شکار : 1- بزودی سفری در پیش دارید 2- یک ماجرای عشقی عجیب

شما در یک تور گیر افتاده اید : آرزوی شما برآورده خواهد شد .

یک تور بزرگ : ثروت بزرگ

بچه ها یک تور پیدا می کنند : آنها در آینده به مقامهای بالاو مهم دست می یابند .

شخصی از تور استفاده می کند : بزودی عاشق میشوید .

شما تور به کار می برید : موفقیت در کار

چیزی را با تور به دام می اندازید : یک اتفاق غافلگیرنده در انتظار شماست .

یک زن را در تور بدام می اندازید : پول هنگفتی نصیبان می شود .

یک ماهی را با تور می گیرید : علامت تغییر آب و هوا و ایجاد باران فراوان

پرندگان را در یک تور بدام می اندازید : نگرانیهای بزرگ در آینده

از یک تور مخصوص شکار پروانه استفاده می کنید : خوشبختی

حشرات و مگس را با تور شکار می کنید : شما آرزوهائی داریدکه به ندرت برآورده می شود .

یک تور شکار پروانه را پاره می کنید : شانس شما از همه دنیا بیشتر است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تور,تله,جال,دام ,

  • سینا احمدی