تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب توکل

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

توکّل و تکیه بر خداوند در خواب، بر رسیدن به اهداف و آرزوها و تمام شدن دوران محنت و ناخوشی دلالت دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توکّل,اعتماد,پشت گرمی,پشتگرمی,تسلیم ,توکل,

  • سینا احمدی