تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مناضلت

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانه آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب به کسى تیراندازى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دچار گرفتارى و دردسر خواهید شد. اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیرى قرار مى‏گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏شود. اگر ببینید که شما را تیرباران مى‏کنند، یعنى در شغلتان پیشرفت مى‏کنید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیراندازی,رمی,شلیک,شلیک تیر,گلوله باران,مناضلت,

  • سینا احمدی