تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیرماه

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تیرماه در طول این ماه : در عشق خوشبخت خواهید بود .

خواب تیرماه در طول ماههای دیگر : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

شما در تیرماه بدنیا آمده اید : موفقیت سریع

نقشه های شما .

فرزندان شما در تیرماه بدنیا آمده اند :پول خوبی در طول عمرتان بدست می آورید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیرماه,

  • سینا احمدی