تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیج

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیز کردن,برنده کردن,حاد کردن,بران کردن,تندکردن,بران ,قاطع ,برنده,تیج ,

  • سینا احمدی