تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب دادار

در سر زمین رویاها آمده:

شما به خداوند دعا می کنید : خوشبختی بزرگ

خدا با شما صحبت می کند : خوشبختی بسیار بزرگ

شما با خدا صحبت می کنید : خوشبختی

خدا شما را در پناه خود می گیرد : آرزو و دعای شما برآورده می شود .

شما خداوند را در مقابل خود می بینید : خوشبختی بسیار بزرگ در انتظار شماست .

خداوند آرزوی شما را برآورده می کند : بزرگترین آرزوی خود را می توانید برآورده کنید .

مولف می گوید:

حضرت محمد(ص) می فرماید : (من عرف نفسه فقد عرف ربه) کسی که خود را بشناسد خدایش را شناخته است.

هر کس خدا را خواب ببیند مانند آن است که من حقیقی خود را خواب دیده باشد بدون هیچ دروغ و نفاق

مشاهده خدا در خواب به هر صورتی نشان دهنده این است که شما چنان شخص با خصوصیات اخلاقی می باشید

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خدا,الله,آفریدگار,اهورامزدا,ایزد,پروردگار,خالق,خداوند,دادار,رب,کردگار,یزدان ,

  • سینا احمدی