تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جعل کردن

در سر زمین رویاها آمده:

شما محکوم به جعل اسناد هستید : پولی را که ابداً خیالش را نمی کردید بدست می آورید .

اشخاص دیگر محکوم به جعل کردن هستند : دوستان حقیقت را پنهان می کنند .

شما یک امضاء جعل می کنید : پول .

دیگران امضاء شما را جعل می کنند : پول خیلی زیاد

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جعل,تقلب,درآوردن ,ساختگی ,برساخت,روساز,جعل کردن,

  • سینا احمدی