تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جلاد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جلاد در خواب، بر مردی بددهن و ناسزاگو دلالت دارد؛ ممکن است بر غم و غصه، بیماری یا انجام دادن گناهانی که بر آنها مجازات و حد شرعی لازم است [مانند زنا، دزدی و شرابخواری]، دلالت داشته باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک جلاد : مصیبت و تباهی

شما جلاد هستید : یک بچه کوچک در خانواده خواهد مرد .

یک جلاد خود را برای کشتن یکنفر آماده می کند : پول در انتظار شما است .

یک جلاد ازفرمان سرپیچی می کند : یک بیماری کوچک .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جلاد,دژخیم,سلاخ,میرغضب,جلاد,

  • سینا احمدی