تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جمع آوری

در سر زمین رویاها آمده:

چوب جمع آوری می کنید : یک رفاقت بزرگ

گل جمع آوری می کنید : روابط خوب با اعضاء فامیل

گل سرخ جمع می کنید : شادی بزرگ

دیگران چیزهائی را جمع آوری می کنند : موفقیت ، ولی نه در حال حاضر

کاغذ جمع می کنید : قبل از اقدام به کاری بسیار دقت کنید .

کتاب جمع می کنید : منفعت مالی

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جمع آوری,انباشتن,تجمع,جمع,مجموع,فلنجیدن,فراهم,جمع آوری,

  • سینا احمدی