تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب روز جمعه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که روز جمعه است، خداوند اوضاع پراکندهی او را سروسامان می دهد و او را از ناراحتی به خوشی، میرساند و به برکت الهی دست مییابد. نماز جمعه در خواب بر خوشی، شادی، جشن و دور هم جمع شدن دوستان و خویشان و رفع نیاز، دلالت دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب روز جمعه : احترام شما بیشتر خواهد شد .

منتظر چیزهای بخصوصی هستید که جمعه آینده خواهند رسید : متهم به کار بد می شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

روز جمعه,جمعه,آدینه,ادینه,روز جمعه,

  • سینا احمدی