تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تبهکار

در سر زمین رویاها آمده:

شما نقشه های جنایتکارانه دارید :عمر شما طولانی خواهد بود .

دیگران جنایت می کنند : امنیت و آسایش در زندگی

دوستان جنایت می کنند : از یک خطر جان سالم بدر می برید

خواب یک مرد جنایتکار : شانس

یک زن جنایتکار : عشق

تعدادی زیادی جنایتکار : نامه ای از یکی از عزیزانتان دریافت خواهید کرد .

شما جنایتکار هستید : اطرافیان بسیار خوبی دارید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جنایت,جرم,گناه,بزه,خلاف,آدمکشی,جنحه,قتل,تبهکار,جنایتکار,

  • سینا احمدی