تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جوشاندن

در سر زمین رویاها آمده:

شما آب می جوشانید : باید هیجانات خود را کنترل کنید .

خوراکیها را در آب می پزید : در آینده نزدیک بسیار خوشحال خواهید شد .

قهوه می جوشانید : غم و اندوه

سوپ را می جوشانید : منفعت مالی

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جوشاندن,جوشانیدن ,جوشیدن ,بجوشانند,جوشاندن,

  • سینا احمدی