تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گوهرها

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت، دلیل که او را علم و دین حاصل شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

گوهر,جوهر,جواهرات,گنج,گنجینه,زیورآلات ,گوهرها,

  • سینا احمدی