تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جنگیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به جهاد در راه خدا میرود، به مقام بلندی در قیامت دست مییابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا برود، کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببیند که در راه خدا کشته شده است، شادمانی، زندگی سعادتمند و روزی نیکو به او بخشیده خواهد شد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که به جهاد در راه خدا میرود، به مقام بلندی در قیامت دست مییابد و گفته شده است که هرکس در خواب به جهاد در راه خدا برود، کوشش او برای فرزندانش خواهد بود و اگر کسی ببیند که در راه خدا کشته شده است، شادمانی، زندگی سعادتمند و روزی نیکو به او بخشیده خواهد شد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جهاد,مقاتل ,غزوه,غزا,مجاهدت,پیکار,مبارزه,جنگیدن,

  • سینا احمدی