تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جهان

در سر زمین رویاها آمده:

خواب جهان : همه چیز برای بهتر شدن پیش میرود .

نقشه جهان : آرامش و رضایت

جهان می چرخد : همه چیز به نفع شما می چرخد .

موقعیت حهان به خطر می افتد : یکی از نزدیکانتان به شما خیانت می کند .

درباره موقعیت جهان بحث می کنید : دشمنان در پی ضربه زدن به شما هستند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جهان,گیتی,دنیا,عالم,کیهان,آفاق,کرهارض,کون,جهان,

  • سینا احمدی