تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مجیزگو

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

چاپلوسی در خواب، بر اهانت کردن و ذلّت دلالت دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران چاپلوسی شما را می کنند : دلسوزی و توجه آنها ابداً صادقانه نیست .

شما چاپلوسی دیگران را می کنند : به شما خیانت می شود .

شما تملق نامزدتان را می گویید : هیجان خود را بیشتر کنترل کنید .

چاپلوسی دوستان خود را می کنید : مشکلات و موانع بسیاری در پیش دارید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چاپلوس,چاپلوسی,چربزبان,سالوس,متملق,مداهن,متصلف,کرنشگر,مجیزگو,خایه مال,مداهنه گو,کاسه لیس,

  • سینا احمدی