تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چرت زدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

چرت زدن در خواب، بر آرامش، آسایش و ثروت بعد از فقر دلالت دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که چرت می زنید : اضطراب و تشویش باطنی

یک دختر جوان خواب ببیند که در یک مکان عمومی چرت می زند : او با یک مرد ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چرت زدن,خواب سبک,چرت زدن,

  • سینا احمدی