تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چرخ آبگرد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چرخ آبگرد : مبلغ هنگفتی پول نصیب شما خواهد شد .

یک چرخ آبگرد در حال چرخیدن : یک کار دشوار در انتظار شماست .

شما به اتفاق دیگران به یک چرخ آبگرد نگاه میکنید : دوستان جدیدی پیدا خواهید کرد .

به اتفاق اعضای فامیل به یک چرخ آبگرد نگاه

می کنید : پول شما ازیاد پیدا خواهد کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

آبگرد,آسیاب آبی,دولاب,چرخ چاه,چرخ آبگرد,

  • سینا احمدی