تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب وعظ

در سر زمین رویاها آمده:

به شما پندی می دهند : مراقب دوستان نادرست باشید .

یک مرد روحانی به شما نصیحت می کند : تنهائی و اضطراب

یک قاضی یا وکیل به شما پندی می دهد : سرافکندگی و خجالت

دیگران را نصیحت می کنید : دوستان متعددی دور شما را می گیرند .

بچه ها را نصیحت می کنید : یک کار دشوار در پیش دارید .

به دیگران نصیحتهای حرفه ای می کنید : مراقب باشید که کارهایتان از راه اصلی خارج نشود .

شما مشاور مالی هستید : مزد بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نصیحت شنیدن از دشمن در خواب، بر مکر و فریب دلالت دارد؛ زیرا خداوند در مورد شیطان میفرمایند: «و قاسمهما انی لکم لمن الناصحین فدلیهما بغرور»؛ یعنی، شیطان برای آن دو (آدم و حوا) قسم خورد که من از پنددهندگان شما هستم و آن دو را فریب داد ...

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید، به این معنا است که دست به کارهاى مهمى مى‏زنید.

اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است که در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .

اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مکتوب شده است ، علامت آن است که با دیگران مشاجرات و اختلافاتی پیدا خواهید کرد .

اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود که در وصیتی قید شده است دفاع کنید ، نشانه آن است که در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت .

اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می کنید ، علامت آن است که در فریب و خیانتی شریک می شوید .

در سر زمین رویاها آمده:

وصیت نامه خود را می نویسید : سلامتی شما به خطر خواهد افتاد .

به نفع یکی از بستگان وصیت می کنند : عمر شما طولانی است .

به نفع زنتان وصیت می کنید : زنتان قبل از شما فوت می کند .

به نفع بچه هایتان وصیت می کنید : شادی و خوشبختی بزرگ

به نفع یکی از دوستان وصیت می کنید : بزودی خواهید مرد

یک وصیت نامه را می خوانید : در اطرافیان شما تغییرات محسوسی ایجاد خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نصیحت,پند,اندرز,تذکیر,توصیه,سفارش,موعظه,وصیت,وعظ,

  • سینا احمدی