تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ماتیک

لوک اویتنهاو می گوید :

رژلب : خیانت و دروغ

در سر زمین رویاها آمده:

شما ماتیک قرمز زده اید :دوستان مزدور شما را احاطه می کنند .

دیگران ماتیک زده اند : علامت رفاقتهای مزدورانه و خیانت

ماتیک می خرید : شما سبک مغز هستید

یک مرد را که روژلب به لبانش زده غافلگیر میکنید :زن یا نامزد این مرد برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

رژ,رژلب,روژ,روژلب,ماتیک,

  • سینا احمدی